PRIVACY POLICY ECOOK 

 1. Introductie

ECOOK neemt uw privacy zeer serieus en gaat uitermate zorgvuldig om met al uw persoonsgegevens. Dit document beschrijft het door ECOOK gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. Wij adviseren u dit beleid zorgvuldig te lezen. De met een hoofdletter geschreven begrippen worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden www.ecookapp.com/gebruiksvoorwaarden/.

ECOOK heeft de werkwijze rondom de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Over ECOOK

ECOOK heeft een softwareplatform inclusief (mobiele) applicatie ontwikkeld welke aan eindgebruikers de mogelijkheid biedt om Culinaire Content zoals recepten, kookboeken en informatie over koks (al dan niet in audiovisuele vorm)  te raadplegen en te gebruiken, op een ’pay per use’ basis, hierna te noemen “de ECOOK App”.

ECOOK is een onderdeel van de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid ECOOK B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1016BX) Amsterdam aan de Herengracht 282, met KvK nummer 63234831.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt ECOOK?

Welke gegevens er worden verzameld, hangt onder andere af van de manier waarop u verbinding maakt met de ECOOK App of de Website. U kunt u aanmelden bij de ECOOK App door middel van het aanmaken van een Account, of met behulp van uw sociale media-account, zoals bijvoorbeeld uw Facebook profiel of Google-account.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de ECOOK App heeft u een persoonlijk Account nodig. Voor het aanmaken van een Account verstrekt u de volgende gegevens aan ECOOK:

 • Voor- en Achternaam;
 • Geldig e-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Profielfoto.

Optioneel kunt u er zelf voor kiezen om over informatie over uzelf in te voeren, zoals:

 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Interesses.

Koppeling aan sociale media

Om in te loggen in de ECOOK App kunt u er ook voor kiezen om uw Account te koppelen aan uw sociale media account, zoals uw Facebook- of Google- account. Op die manier kunt u met uw sociale media-account inloggen op de ECOOK App. ECOOK verzamelt in dat geval de algemene gegevens van uw sociale media profiel.

Delen van uw accountgegevens, zoals uw naam en profielfoto, zijn zichtbaar voor andere gebruikers van de ECOOK App.

Gebruikerscontent

ECOOK slaat alle Gebruikerscontent die u eventueel via de ECOOK App ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Alle Gebruikerscontent die u via de ECOOK App plaatst, zoals bijvoorbeeld uw, reacties, foto’s en recepten, zijn zichtbaar voor  andere gebruikers. Daarnaast zijn gebruikers in staat om uw profiel te bekijken en te volgen, waardoor ze kunnen zien welke recepten en gebruikers uw voorkeur hebben.

Informatie omtrent het gebruik

ECOOK verzamelt gegevens over de wijze waarop u van de ECOOK App gebruik maakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, uw likes en reacties, recepten in uw persoonlijke kookboek en/of maaltijdplanner, de ingrediënten van een recept die u toevoegt aan de boodschappenlijst, tips, posts en gebruikers die u volgt.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de ECOOK App en de ECOOK Website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de ECOOK App en/of de Website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van schermen en het beveiligen van de ECOOK App en/of de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type randapparatuur (o.a. computer, tablet of smartphone)
 • het IP-adres van uw randapparatuur;
 • het besturingssysteem;
 • het MAC-adres;
 • hoe u als eindgebruiker uw weg vindt in de ECOOK App en/of de Website;
 • welke pagina’s u bezoekt en welke items u bekijkt.

Voor zover ECOOK deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ECOOK ze?

Voor de correcte werking van de ECOOK App en de Website gebruikt ECOOK cookies. Door gebruik van de ECOOK App en/of de Website kunnen zulke cookies op uw mobiele telefoon, tablet of computer (hierna: Apparaat)  worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de ECOOK App en/of Website op de harde schijf of in het geheugen van uw Apparaat worden opgeslagen. Cookies van ECOOK kunnen uw Apparaat of de bestanden daarop niet beschadigen.

Cookies van ECOOK

ECOOK maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de ECOOK App en/of de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de ECOOK App en/of Website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de ECOOK App en/of Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die ECOOK zelf plaatst, worden er via de ECOOK App/Website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. ECOOK heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. ECOOK heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Analyse software

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de ECOOK App en de Website, maakt ECOOK gebruik van analyse software, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. De analyse software  plaatst  cookies op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de ECOOK App en de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door de analyse software  geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ECOOK verstrekt. ECOOK verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de ECOOK App en Website en de wijze waarop de ECOOK App en Website worden gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan ECOOK zo nodig aanpassingen in de ECOOK App en/of Website of haar dienstverlening doorvoeren.

De analyse software  kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens deze analyse software  verwerken.

Social plug ins

Via de ECOOK App en Website wordt toegang geboden tot sociale media, zoals Facebook en Google. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u door middel van uw sociale media-profiel op uw account inloggen en informatie op de ECOOK App en Website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de ECOOK Website geen cookies ontvangt.

Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de ECOOK Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om het gebruik van de ECOOK App en/of Website mogelijk te maken;
 • Om de gevraagde verrichtingen uit te voeren, zoals het in bruikleen verstrekken van Content;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van ECOOK en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de ECOOK App en Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren; en
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of indien toegestaan op basis van wet- en/of regelgeving.

ECOOK wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar ECOOK App. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de ECOOK App zal ECOOK dat daarom aan u laten weten. Ook kan ECOOK u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van ECOOK willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden in de e-mail die door ECOOK aan u wordt gestuurd opgenomen. Mocht u geen push-notificaties van ECOOK willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de instellingen van uw smartphone.

Gebruik door derden

Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voor zover toegestaan op basis van wet- en/of regelgeving en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

De ECOOK App en Website kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van de ECOOK App en/of Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ECOOK heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door ECOOK in opdracht van u via de ECOOK App en/of Website worden verwerkt. ECOOK accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

ECOOK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u de gegevens wilt zien die bij ECOOK over u zijn vastgelegd, kunt u in de Nederlandse taal een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar ECOOK, Herengracht 282, 1016BX Amsterdam. ECOOK zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe in de Nederlandse taal doen bij ECOOK op voornoemd adres. U kunt verzoeken dat ECOOK uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. ECOOK zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het doorvoeren van gewenste wijzigingen kan ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de ECOOK App. Indien ECOOK uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 1. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website, via de ECOOK App en/of via berichtgeving aan u. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

***