PRIVACY POLICY ECOOK 

 1. Introductie

ECOOK neemt uw privacy zeer serieus en gaat uitermate zorgvuldig om met al uw persoonsgegevens. Dit document beschrijft het door ECOOK gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. Wij adviseren u dit beleid zorgvuldig te lezen. De met een hoofdletter geschreven begrippen worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden http://www.ecookapp.com/gebruiksvoorwaarden/.

 

 1. Over ECOOK

ECOOK heeft een softwareplatform inclusief (mobiele) applicatie ontwikkeld welke aan eindgebruikers de mogelijkheid biedt om Culinaire Content zoals recepten, kookboeken en informatie over auteurs en koks (al dan niet in audiovisuele vorm)  te raadplegen en te gebruiken, op al dan niet betaalde abonnementsbasis, hierna te noemen “de ECOOK App”.

ECOOK is een onderdeel van de besloten rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid ECOOK B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1016BX) Amsterdam aan de Herengracht 282, met KvK nummer 63234831.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt ECOOK?

Welke gegevens er worden verzameld, hangt onder andere af van de manier waarop u verbinding maakt met de ECOOK App of de Website. U kunt u aanmelden bij de ECOOK App door middel van het aanmaken van een Account, of met behulp van uw sociale media-account, zoals bijvoorbeeld uw Facebook profiel of Google-account.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de ECOOK App heeft u een persoonlijk Account nodig. Voor het aanmaken van een Account verstrekt u de volgende gegevens aan ECOOK:

 • Voor- en achternaam;
 • Geldig e-mailadres;
 • Wachtwoord.

Optioneel kunt u er zelf voor kiezen om over informatie over uzelf in te voeren, zoals:

 • Profielfoto;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Interesses.

Koppeling aan sociale media

Om gebruik te kunnen maken van de ECOOK App kunt u er ook voor kiezen om uw Account te koppelen aan uw sociale media account, zoals uw Facebook- of Google- account. Op die manier kunt u met uw sociale media-account inloggen op de ECOOK App. ECOOK verzamelt in dat geval de algemene gegevens van uw sociale media profiel.

Delen van uw accountgegevens, zoals uw naam en profielfoto, zijn zichtbaar voor andere gebruikers van de ECOOK App.

Gebruikerscontent

ECOOK slaat alle Gebruikerscontent die u eventueel via de ECOOK App ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Gebruikerscontent die u via de ECOOK App plaatst, zoals bijvoorbeeld uw likes, foto’s en recepten, kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Daarnaast kunnen  gebruikers in staat zijn om uw profiel te bekijken en te volgen, waardoor ze bijvoorbeeld kunnen zien welke recepten uw voorkeur hebben.

Informatie omtrent het gebruik

ECOOK verzamelt gegevens over de wijze waarop u van de ECOOK App gebruik maakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, kookboeken en recepten die u heeft geraadpleegd, uw likes, recepten in uw  maaltijdplanner, de ingrediënten van een recept die u toevoegt aan de boodschappenlijst, en gebruikers die u uitnodigt.

ECOOK verzamelt deze informatie om de werking en de inhoud van de ECOOK App beter te doen aansluiten op de voorkeuren en wensen van de ECOOK App gebruikers. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van ECOOK.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de ECOOK App en de ECOOK Website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de ECOOK App en/of de Website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van schermen en het beveiligen van de ECOOK App en/of de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • Het type randapparatuur (o.a. computer, tablet of smartphone)
 • Het IP-adres van uw randapparatuur;
 • Het besturingssysteem;
 • Het MAC-adres;
 • Hoe u als eindgebruiker uw weg vindt in de ECOOK App en/of de Website;
 • Welke pagina’s u bezoekt en welke items u bekijkt.

Voor zover ECOOK deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van ECOOK.

 

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ECOOK ze?

Voor de correcte werking van de ECOOK App en de Website gebruikt ECOOK cookies. Door gebruik van de ECOOK App en/of de Website kunnen zulke cookies op uw mobiele telefoon, tablet of computer (hierna: Apparaat)  worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de ECOOK App en/of Website op de harde schijf of in het geheugen van uw Apparaat worden opgeslagen. Cookies van ECOOK kunnen uw Apparaat of de bestanden daarop niet beschadigen.

Cookies van ECOOK

ECOOK maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de ECOOK App en/of de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de ECOOK App en/of Website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de ECOOK App  niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die ECOOK zelf plaatst, worden er via de ECOOK App en/of Website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. ECOOK heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. ECOOK heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Analyse software

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de ECOOK App en de Website, maakt ECOOK gebruik van analyse software, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. De analyse software  plaatst  cookies op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de ECOOK App en de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door de analyse software  geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ECOOK verstrekt. ECOOK verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de ECOOK App en Website en de wijze waarop de ECOOK App en Website worden gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan ECOOK zo nodig aanpassingen in de ECOOK App en/of Website of haar dienstverlening doorvoeren.

De analyse software  kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens deze analyse software  verwerken.

Social plug ins

Via de ECOOK App en Website wordt toegang geboden tot sociale media, zoals Facebook en Google. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u door middel van uw sociale media-profiel op uw account inloggen en informatie op de ECOOK App en Website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

U kunt uw browser en ECOOK App zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de ECOOK App en/of Website geen cookies ontvangt.

Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de ECOOK App en/of Website of dat de ECOOK App en/of Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

 

 1. Voor welke doeleinden zal ECOOK uw persoonsgegevens gebruiken

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Doel Rechtsgrond
Om het gebruik van de ECOOK App en/of Website mogelijk te maken de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Om de gevraagde verrichtingen uit te voeren, zoals het in bruikleen verstrekken van Content de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van ECOOK en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECOOK, namelijk de commerciële belangen.
Om u nieuwsbrieven toe te sturen indien u zich daarvoor hebt aangemeld de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECOOK
Om statistische gegevens te genereren en om deze gegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECOOK.
Om de ECOOK App en Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECOOK.
Om informatie over u te verstrekken aan derden in het kader van uw deelname, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van en in overeenstemming met wet- en/of regelgeving (i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECOOK; (ii) u heeft uw toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens; (iii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ECOOK rust.

ECOOK wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar ECOOK App. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de ECOOK App zal ECOOK dat daarom aan u laten weten. Ook kan ECOOK u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van ECOOK willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden in de e-mail die door ECOOK aan u wordt gestuurd opgenomen. Mocht u geen push-notificaties van ECOOK willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de ECOOK App zelf.

 

 1. Aan wie verstrekt ECOOK uw persoonsgegevens?

ECOOK zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve:

 • Aan onderaannemers die namens en ten behoeve van ECOOK de persoonsgegevens verwerken. ECOOK verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacy policy en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.
 • Wanneer u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft.
 • Indien deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).
 • Indien ECOOK op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is om uw gegevens aan derden te verstrekken, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De ECOOK App en Website kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van de ECOOK App en/of Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ECOOK heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door ECOOK in opdracht van u via de ECOOK App en/of Website worden verwerkt. ECOOK accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

 1. Hoe lang bewaart ECOOK uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij ECOOK verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert ECOOK de volgende bewaartermijn: 6 maanden na stopzetting van het abonnement door u.

 

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

ECOOK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw (persoons)gegevens en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij ECOOK over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u niet in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij ECOOK. U kunt verzoeken dat ECOOK uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van ECOOK de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van ECOOK of een derde plaatsvindt.
 • U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan ECOOK heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Een verzoek kan verstuurd worden naar ECOOK, Herengracht 282, 1016BX Amsterdam. ECOOK zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ECOOK een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ECOOK uw verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Het doorvoeren van gewenste wijzigingen kan ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de ECOOK App.

 

 1. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website, via de ECOOK App en/of via berichtgeving aan u. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

 1. Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacy policy en de wijze waarop ECOOK uw gegevens gebruikt, dan kunt u een deze vragen sturen naar ECOOK, Herengracht 282, 1016BX Amsterdam. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ECOOK niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.